Česká evaluační společnost (ČES) je dobrovolné, samosprávné, neziskové, nepolitické, nezávislé, profesní sdružení odborníků, kteří se profesionálně zabývají evaluacemi veřejných i soukromých rozvojových programů a projektů, a sdružuje své členy na základě společného zájmu.

více informací

ČES pořádá různé evaluační akce, zejména každoroční evaluační konferenci. Zde sdílí dobrou praxi z různých oblastí, nové metodologické přístupy a zahraniční zkušenosti.

ČES dále zaštiťuje odborný recenzovaný časopis Evaluační teorie a praxe, který se jako jediný v ČR zaměřuje na problematiku evaluací.

více informací

Připravované události

IDEAS Global Assembly 2019

30. září 2019 - 04. říjen 2019

Globální shromáždění mezinárodní evaluační asociace IDEAS se uskuteční v Praze ve dnech 30. 9 - 4. 10. 2019. První dva dny akce jsou vyhrazeny odborným workshopům a zbývající tři dny budou věnovány konferenčnímu programu. ČES je spoluorganizátorem shromáždění.

Praha

Aktuality

Registrujte se na GA IDEAS 2019 do 1.9.

Datum: 17.08.2019

Registrace na globální shromáždění IDEAS 2019, které se uskuteční ve dnech 30. 9. - 4. 10. 2019 v Praze byla otevřena na https://2019.global-assembly.org/registration-2/. Přihlásit se je možné do 1.9.2019.

více informací

Evaluační konference MMR

Datum: 06.06.2019

Evaluační jednotka NOK MMR zve na v pořadí již 5. evaluační konferenci, která se uskuteční ve dnech 24. a 25. října 2019. Abstrakty příspěvků lze zasílat do 30.6.

více informací

ČES spoluorganizuje první globální shromáždění IDEAS v Evropě

Datum: 07.02.2019

Česká evaluační společnost je spoluorganizátorem prvního globálního shromáždění mezinárodní evaluační asociace IDEAS (International Development Evaluation Association) v Evropě. Shromáždění se uskuteční ve dnech 30. 9 - 4. 10. 2019 v pražském hotelu Duo. Záštitu poskytl ministr zahraničních věcí pan Tomáš Petříček a akce byla podpořena Českou rozvojovou agenturou v rámci projektu „Evaluace – cesta k systémovým změnám.“

více informací