Globální shromáždění IDEAS

Praha, 30. 9 - 4. 10. 2019

 

Česká evaluační společnost je spoluorganizátorem prvního globálního shromáždění mezinárodní evaluační asociace IDEAS (International Development Evaluation Association) v Evropě. Shromáždění se uskuteční ve dnech 30. 9 - 4. 10. 2019 v pražském hotelu Duo. Záštitu poskytli ministr zahraničních věcí pan Tomáš Petříček, ministryně pro místní rozvoj České republiky paní Klára Dostálová a primátor hlavního města Prahy pan Zdeněk Hřib. Akce byla podpořena Českou rozvojovou agenturou v rámci projektu „Evaluace – cesta k systémovým změnám.“

Registrace otevřena do 1.9.2019

První dva dny jsou vyhrazeny odborným workshopům a zbývající tři dny budou věnovány konferenčnímu programu. Program workshopů i jednotlivých konferenčních bloků máme možnost ovlivnit. ČES převzala odpovědnost za organizaci bloku na téma transformačních zkušeností a využití evaluací pro prosazování systémových změn. Další bloky předběžně zahrnují problematiku evaluací ve vztahu ke klimatické změně a cílům udržitelného rozvoje; evaluace v kontextu křehkých zemí, konfliktů a násilí; otázky gender a rovných příležitostí; a profesionalizaci evaluací.

Dokumenty ke konferenci:

Jak mohou členové ČES přispět?

  1. Připojte se k přípravnému týmu! Potřebujeme pomoci s logistickou přípravou, získáváním sponzorů a odborných záštit, ale také čekáme vaše návrhy na řízení jednotlivých workshopů a na odborné příspěvky pro prezentace či panelové diskuse. Chceme ukázat kvalitu a zkušenosti českých evaluátorů a podpořit nová partnerství se špičkovými odborníky z celého světa.
  2. Zúčastněte se akce! Uvítáme propagaci akce, dobrovolníky pro organizační zabezpečení na místě, ale zejména účast v odborném programu. Z dotačního projektu je ČES připravena podpořit přípravný organizační tým a uhradit členům ČES část registračního poplatku na akci. Doporučujeme stát se členem IDEAS, registrační poplatek je pak nižší…
  3. Zapojte se do přípravy „Pražské deklarace – společně pro změnu“! Máme ambici dojednat konsensus na společném prohlášení účastníků k podpoře odborných kapacit a ke spolupráci při prosazování využití výsledků evaluací. Program je celkově zaměřen na sdílení zkušeností s cílem identifikovat a šířit příklady dobré praxe, a to včetně uplatňování etických kodexů a evaluačních standardů.
  4. Využijme příležitost konfrontovat naše zkušenosti, potřeby a plány s renomovanými odborníky také pro finalizaci dlouhodobé strategie České evaluační společnosti a pro další rozvoj evaluační kultury v ČR.

Se svými náměty se prosím obracejte co nejdříve na českého koordinátora akce a vedoucího sekretariátu ČES Mgr. Daniela Svobodu (svoboda@czecheval.cz, mobilní telefon: 724 179 562).