Evaluační minimum

Evaluační minimum 5/2019

Praha, 10. – 11. 12. 2019; 16 x 60 min. výuky; maximálně 12 účastníků

Upozornění: zbývá posledních několik míst.

Motto: „Každý začátek je těžký. S tím evaluačním vám pomůžeme.“

Dvoudenní cyklus certifikovaného školení „Evaluační minimum“ se skládá z kurzů Úvod do evaluací a Plánovaní a realizace evaluací (oba jednodenní kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra). Cyklus představuje úvod do evaluační problematiky a je vhodný jako odrazový můstek pro další evaluační vzdělávání. Školení je určeno pro zadavatele i realizátory projektů a evaluací, kteří potřebují posílit své znalosti a schopnosti týkající se základních principů a možností evaluací a kteří mají zájem sdílet své praktické zkušenosti, ať už v oblasti Evropských strukturálních a investičních fondů, národních programů nebo zahraniční rozvojové spolupráce.

Místo konání: Praha, Zasedací místnost Development Worldwide, z.s.

                           Máchova 469/23, Praha 2 (dvorní trakt, zvonek AGSS/DWW)

Minimální počet účastníků: 9

Lektoři: Ing. Vladimír Kváča, PhD. a Mgr. Daniel Svoboda.

 

PODMÍNKY REGISTRACE

Registrujte se prosím pomocí formuláře níže, a to nejpozději do 25. listopadu 2019. Účast na školení je limitována počtem 12 účastníků.

Výše účastnického poplatku činí:

Cena Kč 3500,- /os. pro členy České evaluační společnosti (ČES)
Cena Kč 4200,- /os. pro zástupce nestátních neziskových organizací (NNO)
Cena Kč 4900,- / os. pro ostatní účastníky

Cena zahrnuje školící materiály, občerstvení a oběd po oba dva dny.

Platbu je potřeba zaslat na základě faktury (bude doručena do několika dnů po registraci) na číslo účtu: 219131929/0300. Při platbě uveďte prosím číslo faktury jako variabilní symbol. Do pole zpráva pro příjemce napište vaše jméno ve tvaru "Příjmení Jméno".

Vaše registrace vzniká odesláním formuláře a zaplacením registračního poplatku na výše uvedený bankovní účet. Potvrzení o zaplacení poplatku a registraci bude zasláno na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Registrací souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů Českou evaluační společností v rozsahu nutném k organizaci školení, jeho fakturaci a vystavení účastnického certifikátu.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na e-mailu kvaca@czecheval.cz nebo svoboda@czecheval.cz.

PROGRAM ŠKOLENÍ

První den – úterý 10. 12. 2019

8:10 – 8:30

    Registrace (ranní káva, čaj)

8:30 – 10:10

  1. Úvod do problematiky (představení a očekávání účastníků, úvod do evaluací – účel, přístupy, zainteresované strany, plánované využití výsledků)

10:10 – 10:30

   Přestávka (občerstvení)

10:30 – 12:10

  1. Intervenční logika – základní principy a definice, matice logického rámce, teorie změny (+ cvičení a diskuse)

12:10 – 13:10

    Oběd (Máchova Plzeňská restaurace)

13:10 – 14:50

  1. Evaluační kritéria a otázky – základní definice, typy otázek podle účelu, evaluačního přístupu a zvolených kritérií, tipy a příklady (+ cvičení a diskuse)

14:50 – 15:10

     Přestávka (občerstvení)

15:10 – 16:50

  1. Evaluační design – úvod (účel/přístupy/kauzalita) a theory based evaluation / process tracing (+ cvičení a diskuse)

16:50 – 17:20

    Shrnutí prvního dne, otázky a odpovědi

 

Druhý den – středa 11. 12. 2019

8:30 – 8:40

    Zpětná vazba k prvnímu dni (a ranní káva, čaj)

8:40 – 10:10

  1. Evaluační design – counterfactual impact evaluation, procesní evaluace (+ cvičení a diskuse)

10:10 – 10:30

     Přestávka (občerstvení)

10:30 – 12:10

  1. Metody sběru a analýzy dat – základní možnosti pro zvolené evaluační designy, volba vzorku, vyhodnocení výsledků, tipy a příklady (+ cvičení a diskuse)

12:10 – 13:10

     Oběd (Máchova Plzeňská restaurace

13:10 – 14:50

  1. Plán evaluace – evaluation design matrix, základní požadavky, příklady plánu pro konkrétní evaluace (praktické cvičení/závěrečný úkol a diskuse)

14:50 – 15:10

     Přestávka (občerstvení)

15:10 – 16:50

  1. Řízení evaluací a využití výsledků evaluace – od přípravy zadávacích podmínek po monitoring doporučení evaluace (+ cvičení a diskuse)

16:50 – 17:20

     Shrnutí kursu, otázky a odpovědi

 

Místo konání:   Zasedací místnost Development Worldwide, z.s.

                             Máchova 469/23, Praha 2 (dvorní trakt, zvonek AGSS/DWW)

Doprava:            Stanice Jana Masaryka (1 stanice nad náměstím Míru), autobus 135, tramvaj 4, 13, 22

Kontakt:             Daniel Svoboda (mobilní telefon: 724 179 562)

                              Vladimír Kváča (mobilní telefon: 725 563 636)

Registrace na Evaluační minimum 5/2019

Případná stravovací omezení či jiné požadavky prosím specifikujte v poznámce níže.Podívejte se na podmínky ochrany osobních údajů